imageimageimage
image

Om ebjudan.se

ebjudan.se: Sajten har utvecklats och drivs av Magnus Rosén på semaro. Den är sedan 2008 Sveriges ledande sajt för elektroniska inbjudningar. Den drivs som ett icke kommersiellt sidoprojekt (förutom annonsintäkter) och målet är att hålla den igång och erbjuda alla användare en säker miljö utan driftstörningar.
Kontakt: Om du vill kontakta semaro/ebjudan.se, kanske för att ge synpunkter eller fråga om möjligheter till annonsering, vänligen använd dessa e-post adresser:


Tänk på att ju fler som engagerar sig och hjälper till med ideer och innehåll, desto bättre kan vi göra sajten.

Upp

Användarvillkor

Du accepterar: För att använda ebjudan.se så måste du acceptera dessa användarvillkor.
Genom att godkänna det här användaravtalet samtycker du till att inte använda eller sätta igång något automatiserat system (t.ex. robotar, spindlar etc.) på ebjudan.se. (semaro/ebjudan.se ger dock sökmotorer tillstånd att använda spindlar för att kopiera material från sajten för att kunna skapa sökningar på materialet.) Du samtycker till att inte hämta in någon personlig information från användare av sajten eller att använda sajtens kommunikationssystem för kommersiella syften. Du samtycker också till att inte kontakta någon användare på sajten i kommersiella syften
Skapande av konto: När du skapar ditt konto måste du ge korrekt och fullständig information. semaro/ebjudan.se kommer aldrig att sälja dina uppgifter till tredje part och din e-post adress kommer endast att användas för kommunikation mellan semaro/ebjudan.se och dig som användare (om du glömmer ditt lösenord etc). Du ansvarar alltid för ditt eget konto och dina användaruppgifter, oavsett om någon annan använt den med eller utan din tillåtelse Du måste därför skydda ditt kontos lösenord på ett säkert sätt. Ett bra tips är att inte använda samma lösenord som du använder på andra sajter eller för dina e-post konton. Så fort du misstänker att någon använder ditt konto utan ditt tillstånd måste du omedelbart meddela semaro/ebjudan.se. Du får självklart aldrig använda någon annans konto utan dennes tillstånd.
Upphovsrätt på ebjudan.se: Innehållet på ebjudan.se, förutom de bilder som användaren själv laddar upp (se mer information nedan), samt varumärken och logos ägs av eller är licenserat till semaro/ebjudan.se och skyddas av svensk upphovsrätt. semaro/ebjudan.se förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen ges på sajten. Du samtycker till att inte använda något av sajtens innehåll till något annat än vad som i detta avtal uttryckligen tillåts. Det är förbjudet att (utan tillstånd från semaro/ebjudan.se) framställa exemplar av hela eller delar av innehållet på ebjudan.se och/eller göra det tillgängligt för allmänheten, till exempel på en annan webbplats. Om du däremot för personligt bruk laddar ned eller skriver ut en kopia av innehållet, så se till att alla därtill hörande upphovsrättsliga meddelanden behålls. Du samtycker till att inte försöka kringgå eller hindra någon säkerhetsrelaterad funktion på ebjudan.se eller funktioner som skyddar eller begränsar användande av sajtens innehåll.
Uppladdade bilder och skickade ebjudningar: Du är själv ansvarig för det du skriver, dina uppladdade bilder och skickade ebjudningar. Du förstår konsekvenserna av att publicera dessa, och är medveten om att en ebjudan kan ses av många, kanske inte bara de personer som din ebjudan är riktad till. När du laddar upp en bild försäkrar du att du har copyright på det uppladdade materialet, eller copyrightinnehavarens godkännande. Om inte, så kan (vid en korrekt anmälan) semaro/ebjudan.se ta bort innehållet utan förvarning. Du behåller all äganderätt till dina bilder men du ger, i samband med att du laddar upp en bild, semaro/ebjudan.se en royalty-fri och överlåtelsebar licens att använda den uppladdade bilden på sajten. Genom att ladda upp en bild och välja att göra den publik (om möjligt) ger du också varje enskild användare av sajten ebjudan.se en licens att tillgodogöra sig dina bilder genom sajten och att distribuera och visa dessa för andra. I samband med uppladdning av bilder och utsikck av ebjudningar samtycker du vidare till att: (1) inte publicera osanningar eller misskrediteringar som skulle kunna skada ebjudan.se eller någon tredje part; (2) inte ladda upp och/eller skicka material som är pornografiskt, trakasserande, rasistiskt, uppmuntrande till kriminella handlingar eller på annat sätt opassande på sajten; (3) inte ladda upp och/eller skicka reklam eller marknadsföring av kommersiella affärer utan att kontakta semaro/ebjudan.se först; semaro/ebjudan.se står inte bakom någon åsikt, rekommendation eller råd som uttrycks i uppladdade bilder och/eller skickade ebjudningar. Om en användare bryter mot bestämmelserna upprepade gånger förbehåller sig semaro/ebjudan.se rätten att utan förvarning när som helst stänga av detta konto och därmed ta bort användarens uppladdade bilder. Med upprepade gånger avses att användaren har blivit anmäld för brott mot användarvillkoret fler än två gånger och/eller har fått en uppladdad film borttagen från sajten mer än två gånger. semaro/ebjudan.se förbehåller sig också rätten att besluta huruvida innehållet eller uppladdningen är passande och stämmer överens med detta användarvillkor, (med undantag för en korrekt anmälan om upphovsrättsligt intrång.)
Garanti och begränsning av ansvar: semaro/ebjudan.se ger inga garantier för riktigheten i sajtens innehåll eller innehållet i någon sajt länkad till/från ebjudan.se. semaro/ebjudan.se tar heller inget ansvar för (1) fel, misstag, eller felaktigheter i innehållet, (2) otillåtet användande av sajten och/eller personlig information som finns lagrad i systemet, (3) avbrott eller störning av sajten och/eller under överföringen till eller från sajten, (4) buggar, virus, trojanska hästar eller liknande som kan överföras till eller genom sajten av tredje part. semaro/ebjudan.se tar heller inte ansvar för någon vara eller tjänst som marknadsförs eller erbjuds av en tredje part genom sajten, någon länkad sajt eller presenterad i annonsering.
Du samtycker till att semaro/ebjudan.se inte skall stå ansvarig för vanhedrande, stötande eller illegala uppladdningar. ebjudan.se kan innehålla länkar till tredje parts hemsidor som varken ägs eller kontrolleras av semaro/ebjudan.se. Genom att använda ebjudan.se, ger du semaro/ebjudan.se full ansvarsfrihet från allt innehåll på en tredje parts hemsida.
Förändring av sajten: semaro/ebjudan.se förbehåller sig rätten att när som helt ändra sajtens utseende och/eller innehållet om detta anses nödvändigt.
Avstängning av konto: semaro/ebjudan.se förbehåller sig rätten att stänga av ett konto om användaren missköter sig och inte följer dessa villkor.
Och till sist: semaro/ebjudan.se ska bedömas efter svensk lag. Eventuella tvistemål mellan dig och semaro/ebjudan.se skall avgöras i Sverige. Var uppmärksam på att dessa villkor när som helst kan komma att ändras utan att du som användare meddelas. Det är ditt ansvar att gå igenom villkoren med jämna mellanrum för att hitta förändringar. Ditt användande av ebjudan.se kommer att gälla som samtycke till dessa förändringar.

Upp

Information om cookies

ebjudan.se använder cookies: Det finns en lag om elektronisk kommunikation som säger att vi måste informera dig som användare av ebjudan.se att vi använder cookies. En cookie lagrar information på din dator och används av tekniska skäl för att tillhandahålla sajtens funktionalitet. Du kan stänga av funktionen i din webläsares inställningar, men om du inte accepterar dessa cookies, så kommer du inte att kunna använda ebjudan.se.
Vad säger lagen?: Lagen om elektronisk kommunikation trädde i kraft 25/7 2003. Den säger bland annat (första meningen i kapitel 6, 18 § lagen om elektronisk kommunikation): Elektroniska kommunikationsnät får användas för att lagra eller få tillgång till information som är lagrad i abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren av den personuppgiftsansvarige får information om ändamålet med behandlingen och ges tillfälle att hindra sådan behandling. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att utföra eller underlätta att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.

Upp

Information om javascript

ebjudan.se använder javascript: Om inställningen för javascript på din webbläsare är avaktiverad så kommer du inte att kunna använda ebjudan.se

Upp
image
imageimageimage